NAUJAUSI TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI

2019 M. MOKESČIŲ REFORMA. VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

(Atnaujinta 2018-10-29)

2019 M. MOKESČIŲ REFORMA. GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

(Atnaujinta 2018-10-24)

2019 M. MOKESČIŲ REFORMA. DARBO SUTARTIES KEITIMAS

(Atnaujinta 2018-10-24)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2018-11-13)

GAISRINĖ SAUGA

(Atnaujinta 2018-11-07)

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMAS

(Atnaujinta 2018-11-05)

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

(Atnaujinta 2018-10-31)

LR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS

(Atnaujinta 2018-10-31)

DARBAS

(Atnaujinta 2018-10-30)

APSKAITA

(Atnaujinta 2018-10-26)

ATNAUJINTI VMI LEIDINIAI

(Atnaujinta 2018-10-23)

DARBO UŽMOKESTIS

(Atnaujinta 2018-10-16)

VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

(Atnaujinta 2018-10-15)

LABDARA IR PARAMA

(Atnaujinta 2018-10-11)

MAISTO TVARKYMAS, VIEŠASIS MAITINIMAS

(Atnaujinta 2018-10-09)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS

(Atnaujinta 2018-10-08)

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

(Atnaujinta 2018-10-05)

KITI MOKESČIAI

(Atnaujinta 2018-09-26)

VALSTYBĖS TARNYBA

(Atnaujinta 2018-09-10)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

(Atnaujinta 2018-09-05)

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

(Atnaujinta 2018-08-29)

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMAS

(Atnaujinta 2018-08-23)

LR DARBO KODEKSAS

(Atnaujinta 2018-07-11)

LR CIVILINIS KODEKSAS

(Atnaujinta 2018-07-11)

LR CIVILINIO PROCESO KODEKSAS

(Atnaujinta 2018-07-11)

LR BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

(Atnaujinta 2018-07-11)

LR BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSAS

(Atnaujinta 2018-07-11)

AKCIZAI

(Atnaujinta 2018-07-04)

PELNO MOKESTIS

(Atnaujinta 2018-06-30)

VIEŠIEJI PIRKIMAI

(Atnaujinta 2018-06-30)

DOKUMENTŲ RENGIMAS, ĮFORMINIMAS IR TVARKYMAS (RAŠTVEDYBA)

(Atnaujinta 2018-06-14)

AKCINĖS BENDROVĖS

(Atnaujinta 2018-06-13)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2018-06-01)

ŪKINĖ VEIKLA

(Atnaujinta 2018-04-30)

KOMANDIRUOTĖS

(Atnaujinta 2018-04-26)

KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2018-04-26)

VERSLO APSKAITOS STANDARTAI (VAS)

(Atnaujinta 2018-03-23)

IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA i.MAS

(Atnaujinta 2018-02-09)

LR BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-12-28)

MAŽOSIOS BENDRIJOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2017-12-18)

LR GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-12-13)

LR KELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-11-28)

LR VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-11-28)

VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAI (VSAFAS)

(Atnaujinta 2017-10-02)

INDIVIDUALIOS ĮMONĖS, ŪKINĖS BENDRIJOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2017-06-09)

LR VALSTYBĖS POLITIKŲ ELGESIO KODEKSAS

(Atnaujinta 2015-12-29)