NAUJAUSI TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

(Atnaujinta 2018-07-10)

KITI MOKESČIAI

(Atnaujinta 2018-07-10)

VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

(Atnaujinta 2018-07-05)

DARBO UŽMOKESTIS

(Atnaujinta 2018-07-05)

DARBAS

(Atnaujinta 2018-07-05)

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

(Atnaujinta 2018-07-04)

AKCIZAI

(Atnaujinta 2018-07-04)

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

(Atnaujinta 2018-07-03)

LR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS

(Atnaujinta 2018-07-03)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2018-07-03)

PELNO MOKESTIS

(Atnaujinta 2018-06-30)

LABDARA IR PARAMA

(Atnaujinta 2018-06-30)

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMAS

(Atnaujinta 2018-06-30)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

(Atnaujinta 2018-06-30)

VIEŠIEJI PIRKIMAI

(Atnaujinta 2018-06-30)

MAISTO TVARKYMAS, VIEŠASIS MAITINIMAS

(Atnaujinta 2018-06-28)

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMAS

(Atnaujinta 2018-06-27)

LR CIVILINIS KODEKSAS

(Atnaujinta 2018-06-27)

LR CIVILINIO PROCESO KODEKSAS

(Atnaujinta 2018-06-27)

ATNAUJINTI VMI LEIDINIAI

(Atnaujinta 2018-06-27)

DOKUMENTŲ RENGIMAS, ĮFORMINIMAS IR TVARKYMAS (RAŠTVEDYBA)

(Atnaujinta 2018-06-14)

AKCINĖS BENDROVĖS

(Atnaujinta 2018-06-13)

APSKAITA

(Atnaujinta 2018-06-01)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2018-06-01)

VALSTYBĖS TARNYBA

(Atnaujinta 2018-05-31)

ŪKINĖ VEIKLA

(Atnaujinta 2018-04-30)

KOMANDIRUOTĖS

(Atnaujinta 2018-04-26)

KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2018-04-26)

VERSLO APSKAITOS STANDARTAI (VAS)

(Atnaujinta 2018-03-23)

IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA i.MAS

(Atnaujinta 2018-02-09)

LR BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-12-29)

LR DARBO KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-12-29)

LR BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-12-28)

LR BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-12-28)

GAISRINĖ SAUGA

(Atnaujinta 2017-12-27)

MAŽOSIOS BENDRIJOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2017-12-18)

LR GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-12-13)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS

(Atnaujinta 2017-11-28)

LR KELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-11-28)

LR VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-11-28)

VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAI (VSAFAS)

(Atnaujinta 2017-10-02)

INDIVIDUALIOS ĮMONĖS, ŪKINĖS BENDRIJOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2017-06-09)

LR VALSTYBĖS POLITIKŲ ELGESIO KODEKSAS

(Atnaujinta 2015-12-29)