NAUJAUSI TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2017-12-12)

AKCIZAI

(Atnaujinta 2017-12-12)

DARBAS

(Atnaujinta 2017-12-11)

APSKAITA

(Atnaujinta 2017-12-11)

DOKUMENTŲ RENGIMAS, ĮFORMINIMAS IR TVARKYMAS (RAŠTVEDYBA)

(Atnaujinta 2017-12-07)

VIEŠIEJI PIRKIMAI

(Atnaujinta 2017-12-06)

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMAS

(Atnaujinta 2017-12-05)

LR BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-12-04)

VALSTYBĖS TARNYBA

(Atnaujinta 2017-12-01)

DARBO UŽMOKESTIS

(Atnaujinta 2017-11-28)

AKCINĖS BENDROVĖS

(Atnaujinta 2017-11-28)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS

(Atnaujinta 2017-11-28)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

(Atnaujinta 2017-11-28)

LR CIVILINIS KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-11-28)

LR BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-11-28)

LR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-11-28)

LR KELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-11-28)

LR VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-11-28)

VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

(Atnaujinta 2017-11-23)

PELNO MOKESTIS

(Atnaujinta 2017-11-21)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2017-11-03)

MAISTO TVARKYMAS, VIEŠASIS MAITINIMAS

(Atnaujinta 2017-10-24)

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

(Atnaujinta 2017-10-19)

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

(Atnaujinta 2017-10-13)

LR CIVILINIO PROCESO KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-10-10)

VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAI (VSAFAS)

(Atnaujinta 2017-10-02)

KITI MOKESČIAI

(Atnaujinta 2017-09-07)

GAISRINĖ SAUGA

(Atnaujinta 2017-08-21)

LR GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-07-11)

KOMANDIRUOTĖS

(Atnaujinta 2017-06-29)

LABDARA IR PARAMA

(Atnaujinta 2017-06-29)

LR BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-06-28)

NAUJASIS LR DARBO KODEKSAS NUO 2017-07-01

(Atnaujinta 2017-06-14)

IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA i.MAS

(Atnaujinta 2017-06-13)

INDIVIDUALIOS ĮMONĖS, ŪKINĖS BENDRIJOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2017-06-09)

ŪKINĖ VEIKLA

(Atnaujinta 2017-04-26)

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMAS

(Atnaujinta 2017-01-26)

MAŽOSIOS BENDRIJOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2016-12-21)

KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2016-11-23)

SENASIS LR DARBO KODEKSAS IKI 2017-06-30

(Atnaujinta 2016-06-27)

VERSLO APSKAITOS STANDARTAI (VAS)

(Atnaujinta 2016-01-01)

APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ 2016

(Atnaujinta 2016-01-01)

LR VALSTYBĖS POLITIKŲ ELGESIO KODEKSAS

(Atnaujinta 2015-12-29)