NAUJAUSI TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI

2017 M. ĮMONIŲ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

(Atnaujinta 2018-03-14)

2017 M. GYVENTOJŲ PAJAMŲ IR TURTO DEKLARAVIMAS

(Atnaujinta 2018-03-16)

MOKESČIŲ IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PAKEITIMAI 2018-01-01

(Atnaujinta 2018-01-15)

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

(Atnaujinta 2018-03-13)

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMAS

(Atnaujinta 2018-03-12)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2018-03-12)

DARBAS

(Atnaujinta 2018-03-05)

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

(Atnaujinta 2018-03-01)

VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

(Atnaujinta 2018-02-27)

AKCIZAI

(Atnaujinta 2018-02-26)

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMAS

(Atnaujinta 2018-02-23)

MAISTO TVARKYMAS, VIEŠASIS MAITINIMAS

(Atnaujinta 2018-02-22)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

(Atnaujinta 2018-02-13)

IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA i.MAS

(Atnaujinta 2018-02-09)

DARBO UŽMOKESTIS

(Atnaujinta 2018-02-02)

DOKUMENTŲ RENGIMAS, ĮFORMINIMAS IR TVARKYMAS (RAŠTVEDYBA)

(Atnaujinta 2018-01-31)

KOMANDIRUOTĖS

(Atnaujinta 2018-01-29)

VALSTYBĖS TARNYBA

(Atnaujinta 2018-01-23)

LR CIVILINIS KODEKSAS

(Atnaujinta 2018-01-23)

LABDARA IR PARAMA

(Atnaujinta 2018-01-17)

VIEŠIEJI PIRKIMAI

(Atnaujinta 2018-01-17)

LR BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-12-29)

APSKAITA

(Atnaujinta 2017-12-29)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2017-12-29)

LR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-12-29)

LR DARBO KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-12-29)

LR BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-12-28)

LR BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-12-28)

GAISRINĖ SAUGA

(Atnaujinta 2017-12-27)

PELNO MOKESTIS

(Atnaujinta 2017-12-22)

KITI MOKESČIAI

(Atnaujinta 2017-12-22)

AKCINĖS BENDROVĖS

(Atnaujinta 2017-12-18)

MAŽOSIOS BENDRIJOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2017-12-18)

LR GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-12-13)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS

(Atnaujinta 2017-11-28)

LR KELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-11-28)

LR VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-11-28)

LR CIVILINIO PROCESO KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-10-10)

VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAI (VSAFAS)

(Atnaujinta 2017-10-02)

INDIVIDUALIOS ĮMONĖS, ŪKINĖS BENDRIJOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2017-06-09)

ŪKINĖ VEIKLA

(Atnaujinta 2017-04-26)

KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2016-11-23)

SENASIS LR DARBO KODEKSAS IKI 2017-06-30

(Atnaujinta 2016-06-27)

VERSLO APSKAITOS STANDARTAI (VAS)

(Atnaujinta 2016-01-01)

LR VALSTYBĖS POLITIKŲ ELGESIO KODEKSAS

(Atnaujinta 2015-12-29)