Aktualu

Neteko galios Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl ūkinių subjektų piniginių lėšų skolinimo fiziniams bei juridiniams asmenims“

Panaikintas apribojimas dėl skolinamos sumos dydžio (nedidesnio už nuosavo kapitalo dydį)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl ūkinių subjektų piniginių lėšų skolinimo fiziniams bei juridiniams asmenims“ ir jį keitusio įstatymo pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2011 05 19 Nr. XI-1386, Žin., 2011 06 04, Nr. 68-3217)
<< Atgal