Aktualu

Pakeistos Dokumentų rengimo taisyklės. PVM mokėtojo kodas išbrauktas iš įstaigos duomenų rekvizito

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2013 09 30 Nr. V-53, Žin., 2013 10 05, Nr. 105-5186)
<< Atgal