Aktualu

Pakeistas LR darbo kodeksas:

atsisakyta darbo sutarčių registravimo žurnalo

atsisakyta darbo pažymėjimų

nustatyta, kad darbo laiko apskaitos žiniaraščio formą gali pasitvirtinti pats darbdavys

vietoj atsiskaitymo lapelių darbdavys gali informuoti darbuotoją ir kitokiu rašytiniu ar elektroniniu būdu, pateikdamas visą privalomą informaciją

įtvirtinta galimybė darbų ir pareigų, dėl kurių gali būti sudarytos visiškos materialinės atsakomybės sutartys, sąrašą sudaryti darbo tvarkos taisyklėse, kai nėra kolektyvinės sutarties

darbo (pamainų) grafikai skelbiami įmonėse ar jų padaliniuose ar kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka, nebūtinai informaciniuose stenduose

atsižvelgiant į tai, kad po 2015 m. gruodžio 1 d. kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas bus išmokama ne daugiau kaip už trejus metus, pakeista nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimo tvarka atleidžiant iš darbo

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 24, 99, 147, 175, 202, 212 ir 256 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2014-06-05 Nr. XII-919, TAR, 2014-06-11, kodas 2014-07395, galioja nuo 2014-06-12)
<< Atgal