Aktualu

Panaikintas reikalavimas ūkio subjektams turėti žurnalą valstybinių kontrolės institucijų pareigūnų atliekamiems patikrinimams registruoti

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. 1150 „Dėl valstybinių kontrolės institucijų atliekamų patikrinimų“ pripažinimo netekusiu galios
(2015-03-18 Nr. 261, TAR, 2015-03-19, kodas 2015-03988, galioja nuo 2015-03-20
<< Atgal