Aktualu

Pakeistas Valstybinės darbo inspekcijos įstatymas

Valstybinė darbo inspekcija tikrina, ar įmonėje nustatyta pranešimų apie incidentus, incidentų tyrimo ir registravimo tvarka

Parengtos Incidentų darbe aplinkybių ir priežasčių tyrimo bei jų registravimo metodines rekomendacijos

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 6, 9, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2015-06-18 Nr. XII-1805, TAR, 2015-06-29, kodas 2015-10365, galioja nuo 2015-11-01)
<< Atgal