Aktualu

Panaikintas Susisiekimo ministro 1995 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. 405 „Dėl Automobilių kuro normų nustatymo metodikos“

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1995 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl Automobilių kuro normų nustatymo metodikos“ pripažinimo netekusiu galios
(2015-11-05 Nr. 3-454(1.5 E), TAR, 2015-11-05, kodas 2015-17645, galioja nuo 2015-11-06)
<< Atgal