Aktualu

Pakeistas Buhalterinės apskaitos įstatymas

Nuo 2016-01-01 parašo rekvizitas tapo neprivalomu sąskaitai faktūrai, taip pat neprivalomi šį apskaitos dokumentą surašiusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Atsisakyta laisvos formos apskaitos dokumento, vietoj jo surašoma buhalterinė pažyma

Buhalterinėje pažymoje atsisakyta visų privalomų rekvizitų, paliekant privalomu tik parašą

Patikslinta klaidų apskaitos registruose taisymo tvarka

Kai kuriems ūkio subjektams pakeista apskaitos standartų taikymo tvarka

Verslo apskaitos standartų rengimo, tvirtinimo bei skelbimo funkcija iš Audito ir apskaitos tarnybos perduota Finansų ministerijai

Nuo 2017-01-01 ūkio subjektai gali pasirinkti (ir tai nurodyti apskaitos politikoje) informacijos šaltinį, iš kurio ima euro ir užsienio valiutos santykį

Ūkio subjekto vadovui pridėta atsakomybė ir už duomenų teikimą

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 1, 2, 3, 5, 12, 13, 18, 21 straipsnių, penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 3-1 straipsniu įstatymas
(2015-12-22 Nr. XII-2215, TAR, 2015-12-30, kodas 2015-21010, galioja nuo 2016-01-01)
<< Atgal