Aktualu

Perkančiosioms organizacijoms nustatytos žaliųjų pirkimų normos 2016–2020 metams

Nuo 2016 metų žaliųjų pirkimų normos tapo privalomos visoms perkančiosioms organizacijoms

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2016-02-10 Nr. 125, TAR, 2016-02-15, kodas 2016-02875, galioja nuo 2016-02-16)
<< Atgal