Aktualu

Pakeistos Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklės

Nustatyti papildomi atvejai kai Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklės netaikomos

Atsisakyta reikalavimo bilietų apskaitos knygos lapus perverti virvele

Panaikinta bilietų panaudojimo ataskaita ir nustatyta, kad už bilietų panaudojimą atsiskaitoma ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka

Pakeista sugadintų ar klientų grąžintų bilietų apskaitos tvarka

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 341 „Dėl Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2016-02-10 Nr. 1K-60, TAR, 2016-02-17, kodas 2016-02969, galioja nuo 2016-02-18)
<< Atgal