Įdomu, naudinga

Patvirtintas Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų sąrašas

Kur ir kokiais klausimais vartotojai gali kreiptis iškilus vartojimo ginčui

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų sąrašo patvirtinimo
(2016-03-15 Nr. 1R-94, TAR, 2016-03-15, kodas 2016-04879, galioja nuo 2016-03-16)
<< Atgal