Įdomu, naudinga

2016-11-01 įsigalioja nauja higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Aktualu vaikų žaidimų aikšteles ir patalpas įrengiantiems ir eksploatuojantiems asmenims

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. V-1208 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2016-10-20 Nr. V-1187, TAR, 2016-10-21, kodas 2016-25542, įsigalioja 2016-10-22)
<< Atgal