Aktualu

Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimas

Dėl Registrų centro tvarkomos elektroninės paslaugos „E.sąskaita“ naudojimo
(2017-06-27)

Nuo 2017-07-01, įsigaliojus naujam Viešųjų pirkimų įstatymui, sąskaitos vykdant pirkimo sutartis turi būti teikiamos per „E.sąskaita“ sistemą, išskyrus šiuos atvejus:

– jeigu mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atvejais dėl „E-sąskaita“ sistemos pažeidimų sąskaitų pateikti per sistemą negalima;

– kai pirkimo sutartis sudaryta žodžiu.

Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad pirkimo sutartis žodžiu gali būti sudaroma tada, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 3000 Eur be PVM.

Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimas
Dėl Registrų centro tvarkomos elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ naudojimo
(2017-06-27)

 


<< Atgal