Teisės aktų naujienos

Pakeistas 23-iasis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-03 Nr. 1K-2, TAR, 2019-01-04, kodas 2019-00131, įsigalioja 2019-01-05)
<< Atgal