Teisės aktų naujienos

Pakeistas PVM įstatymo 15 straipsnio 5 dalies komentaras

Pakeitimas aktualus patalpų nuomotojams

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino, kokiais būdais nuomotojas iš nuomininko turėtų susigrąžinti su nuomojamo turto eksploatavimu susijusias išlaidas (t.y., išlaidas, susijusias su vandens, šilumos, elektros energijos tiekimu, paslaugų, susijusių su pastato remontu,  įrengimų, įskaitant liftą, taisymu, patalpų valymu, saugojimu ir kt., teikimu)

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 15 straipsnio komentaro pakeitimo ir papildymo
(2019-01-11)
<< Atgal