Teisės aktų naujienos

Pakeista Pavyzdinė darbo sutarties forma

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-343 „Dėl Pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-08 Nr. A1-83, TAR, 2019-02-11, kodas 2019-02077, įsigalioja 2019-02-12)
<< Atgal