Teisės aktų naujienos

Pakeistos Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklės

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-13 Nr. 1K-45, TAR, 2019-02-14, kodas 2019-02329, įsigalioja 2019-02-15)
<< Atgal