Teisės aktų naujienos

Pakeistos Valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-19 Nr. EV-41, TAR, 2019-02-19, kodas 2019-02626, įsigalioja 2019-02-20)
<< Atgal