Teisės aktų naujienos

Pakeista Sprendimų vykdymo instrukcija

Nustatyti mažesni ir skaidresni skolų išieškojimo įkainiai, kuriuos gali taikyti antstoliai

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-25 Nr. 1R-75, TAR, 2019-02-25, kodas 2019-03095, įsigalioja 2019-08-01)
<< Atgal