Teisės aktų naujienos

Pakeistas Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas

Užsieniečiui, turinčiam leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, įtvirtinta galimybė pakeisti darbdavį ar darbo funkciją pas tą patį darbdavį. Be to, nustatyta, kad tai pačiai darbo funkcijai atlikti su užsieniečiu gali būti sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis, kuri turi atitikti Darbo kodekso 96–99 straipsniuose nustatytus reikalavimus

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-05 Nr. A1-133, TAR, 2019-03-05, kodas 2019-03591, įsigalioja 2019-03-06)
<< Atgal