Teisės aktų naujienos

Pakeistas Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas

Nustatytas reikalavimas, kad atsiųstam laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką (komandiruotam) užsieniečiui privaloma įsigyti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
DĖL Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-05 Nr. A1-131, TAR, 2019-03-05, kodas 2019-03589, įsigalioja 2019-03-06)
<< Atgal