Teisės aktų naujienos

Pakeisti Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatai

Pakeitimas susijęs su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir Dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-06 Nr. 229, TAR 2019-03-14, kodas 2019-04109)
<< Atgal