Teisės aktų naujienos

Pakeista Lietuvos Respublikos Konstitucija

Nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl įstatymo (ar jo dalies) ar kito Seimo akto (ar jo dalies), Respublikos Prezidento ar Vyriausybės akto (ar jo dalies), jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ir laisves

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-03-21 Nr. XIII-2004, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05330, įsigalioja 2019-09-01)
<< Atgal