Teisės aktų naujienos

Pakeistas Vartotojų teisių apsaugos įstatymas

Kelis kartus padidintos baudos už teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų teisių apsaugą, pažeidimus

Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai suteikta teisė atlikti prekių ir paslaugų kontrolinius pirkimus (vykdant „slapto pirkėjo" funkciją)

Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai suteikta teisė inicijuoti pardavėjų ir paslaugų teikėjų interneto svetainių, kuriose šiurkščiai ir sistemingai pažeidžiami vartotojų apsaugos reikalavimai, blokavimą

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 12 ir 40 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 49-1 straipsniu įstatymas
(2019-04-26 Nr. XIII-2093, TAR 2019-05-07, kodas 2019-07404, įsigalioja 2019-09-01)
<< Atgal