Teisės aktų naujienos

Pakeistas Mokesčių administravimo įstatymas

Nustatyta, kad mokesčių mokėtojas turi teisę tvarkyti asmens duomenis, reikalingus mokesčių apskaičiavimo teisingumui pagrįsti

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-05-07 Nr. XIII-2104, TAR, 2019-05-13, kodas 2019-07640, įsigalioja 2019-11-01)
<< Atgal