Teisės aktų naujienos

Pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklės

Taisyklių pakeitimai susiję su naujuoju kalendorinio ketvirčio PVM mokestiniu laikotarpiu nuo 2019-07-01

Nustatyta, kad kalendorinio ketvirčio PVM deklaracija pateikiama iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 25 dienos

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-23 Nr. VA-45, TAR, 2019-05-23, kodas 2019-08213, įsigalioja 2019-07-01)
<< Atgal