Teisės aktų naujienos

Pakeistas Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas

Įstatymas papildytas draudžiamu veiksmu, kuris išreiškiamas kaip reikalavimas tiekėjui suteikti prekėms komercines nuolaidas, mokėti tiesiogiai ar netiesiogiai arba kitokiu būdu atlyginti mažmeninės prekybos įmonei už tai, dėl ko nebuvo susitarta raštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis;

Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XI-626 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9-1, 9-2 straipsniais įstatymas
(2019-05-16 Nr. XIII-2121, TAR, 2019-05-28, kodas 2019-08410, įsigalioja 2019-07-01)
<< Atgal