Teisės aktų naujienos

Pakeistos Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklės

Įtvirtinta galimybė kasos aparato kvitą pirkėjui pateikti elektroniniu būdu

Patikslinta techninėmis priemonėmis užpildomo Kasos aparato kasos operacijų žurnalo laikymo tvarka

Nustatyta, kad pildant pinigų grąžinimo aktą (pvz., kai išspausdinus kvitą pirkėjas atsisako prekių), kasininkas papildomai privalo įrašyti kvito datą ir numerį

Nustatyta, kad tuo atveju kai prie vieno kasos aparato vienu metu dirba keli kasininkai ir kasos aparatu tvarkoma atskira kiekvieno kasininko įplaukų apskaita, kiekvienam kasininkui įrengiama atskira kasos aparato kasa

Nustatyta, kad visi aptarnaujančios įmonės iškvietimai chronologine tvarka turi būti užregistruoti sugedusio kasos aparato kasos operacijų žurnale

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-06 Nr. VA-48, TAR, 2019-06-06, kodas 2019-09241, įsigalioja 2019-06-07)
<< Atgal