Teisės aktų naujienos

Pakeistas Viešųjų pirkimų įstatymas

Įstatymas papildytas nuostatomis, susijusiomis su grėsmės nacionaliniam saugumui įvertinimu

Papildyti atvejai, kai viešojo pirkimo komisija gali būti nesudaroma

Patikslintas informacijos, kuri negali būti laikoma konfidencialia, sąrašas

Įgyvendintos E.sąskaitų direktyvos nuostatos

Perkančiajai organizacijai numatyta galimybė konsultuotis su visuomene

Nustatyta, kad statinio statybos darbų ir statinio projektavimo paslaugų pirkimas turi būti atliekamas dalimis

Patikslintos susipažinimo su paraiškomis ar pasiūlymais nuostatos

Numatyta galimybė keisti pirkimui skirtų lėšų sumą, kai ji nėra nurodyta pirkimo dokumentuose

Patikslinti tiekėjo pašalinimo pagrindai

Perkančiajai organizacijai numatyta galimybė nustatyti socialinį pasiūlymų vertinimo kriterijų

Papildytas pirkimo dokumentų turinys

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
(2019-05-30 Nr. XIII-2158, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09411, įsigalioja 2019-06-11)
<< Atgal