Teisės aktų naujienos

Pakeistas Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas

Apibrėžta „startuolio" sąvoka

Ne pelno siekiančioms organizacijoms, vykdančioms ūkinę komercinę veiklą, suteikta teisė gauti valstybės paramą

Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo Nr. VIII-935 2, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2212, TAR, 2019-06-19, kodas 2019-09827, įsigalioja 2019-06-20)
<< Atgal