Teisės aktų naujienos

Pakeistas Reklamos įstatymas

Padidintos baudos už reklamos reikalavimų nesilaikymą

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 24 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2218, TAR, 2019-06-25, kodas 2019-10160, įsigalioja 2019-09-01)
<< Atgal