Teisės aktų naujienos

Pakeistas Žemės mokesčio įstatymas

Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2245, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10376, įsigalioja 2020-01-01)
<< Atgal