Teisės aktų naujienos

Pakeistas Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-26 Nr. 1S-100, TAR 2019-06-28, kodas 2019-10471, įsigalioja 2019-06-29)
<< Atgal