Teisės aktų naujienos

Pakeistos Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklės

Nustatyta, kad Kasos aparato kasos operacijų žurnalo III skyriaus „Kasos aparato kasos operacijų duomenys" užpildyti neprivaloma, išskyrus Taisyklių 36 ir 42 punktuose numatytais atvejais, kai Kasos aparato kasos operacijų žurnale atliekami įrašai dėl inkasavimo, prekių grąžinimo ir klaidų taisymo

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-28 Nr. VA-56, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10636, įsigalioja 2019-07-02)
<< Atgal