Teisės aktų naujienos

Pakeistas Akcinių bendrovių įstatymas

Nustatyta, kad akcinė bendrovė, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, privalo patvirtinti atlygio politiką. Atlygio politika turi būti taikoma bent bendrovės vadovui, valdybos ir stebėtojų tarybos nariams

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 1, 16, 20, 21, 28, 32, 34, 37, 37-2, 78 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 37-3 straipsniu įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2249, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11167, įsigalioja 2019-07-06)
<< Atgal