Teisės aktų naujienos

Pakeisti Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 85/233 „Dėl Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-04 Nr. A1-382/V-784, TAR 2019-07-08, kodas 2019-11241, įsigalioja 2019-07-09)
<< Atgal