Teisės aktų naujienos

Pakeistas Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas

Sumažintas subjektų, kuriems valstybės ir savivaldybių turtas gali būti perduotas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis, skaičius

Patikslinta Valstybės ir savivaldybių ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarka

Pakeista centralizuotai valdomo valstybės nekilnojamojo turto valdymo ir naudojimo tvarka

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2019-07-25 Nr. XIII-2398, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12398, įsigalioja 2019-10-01)
<< Atgal