Įdomu, naudinga

Pakeistas Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas

Įtvirtinta nauja žalos atlyginimo pacientams tvarka

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 2, 7, 8, 13, 20 straipsnių ir V skyriaus pakeitimo įstatymas
(2019-07-18 Nr. XIII-2377, TAR, 2019-08-02, kodas 2019-12799, įsigalioja 2020-01-01)
<< Atgal