Teisės aktų naujienos

Nauja 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ redakcija

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1K-432 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 24-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-06 Nr. 1K-244, TAR, 2019-08-09, kodas 2019-13037, įsigalioja 2019-08-10)
<< Atgal