Aktualu

Nauja Dokumentų rengimo taisyklių redakcija nuo 2020-01-01 (2 dalis)

Supaprastinti rašytinių dokumentų rengimo reikalavimai

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-30 Nr. VE-41, TAR 2019-08-30, kodas 2019-13776, įsigalioja 2020-01-01)
<< Atgal