Teisės aktų naujienos

Įsigalioja 2019-11-01

Pakeistas Viešųjų pirkimų įstatymas

Perkančiajai organizacijai numatyta galimybė konsultuotis su visuomene

Patikslinti tiekėjo pašalinimo pagrindai

Perkančiajai organizacijai numatyta galimybė nustatyti socialinį pasiūlymų vertinimo kriterijų

Papildytas pirkimo dokumentų turinys

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
(2019-05-30 Nr. XIII-2158, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09411, įsigalioja 2019-06-11)
<< Atgal