Teisės aktų naujienos

Pakeistas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimynų skyrius „Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėse“

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo
(2019-10-17 Nr. EV-296, TAR, 2019-10-17, 2019-16527, įsigalioja 2019-11-01)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-17 Nr. EV-298, TAR, 2019-10-17, kodas 2019-16528, įsigalioja 2019-11-01)
<< Atgal