Teisės aktų naujienos

Pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Įgyvendinama ES direktyva, kuria siekiama tam tikrų pridėtinės vertės mokesčio sistemos taisyklių suderinimo ir supaprastinimo, susijusio su valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimu

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 4, 4-1, 5-1, 12, 12-2, 33-1, 35, 49, 56, 78, 88-1 straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 4-2, 9-2 straipsniais įstatymas
(2019-10-17 Nr. XIII-2487, TAR 2019-10-31, kodas 2019-17361, įsigalioja 2020-01-01)
<< Atgal