Teisės aktų naujienos

Nustatyta, kad ugdymo įstaigų patalpose, kuriose vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo, formaliojo profesinio mokymo programos ir aukštojo mokslo studijos, oro temperatūra šiltuoju metų laikotarpiu turi būti ne aukštesnė kaip 26 °C

Sveikatos apsaugos ministro įsakymai dėl Lietuvos higienos normų pakeitimo
(2019-11-06 Nr. V-1262, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17946, įsigalioja 2020-05-01)
(2019-11-06 Nr. V-1263, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17947, įsigalioja 2020-05-01)
(2019-11-06 Nr. V-1264, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17948, įsigalioja 2020-05-01)
(2019-11-06 Nr. V-1265, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17949, įsigalioja 2020-05-01)
(2019-11-06 Nr. V-1266, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17950, įsigalioja 2020-05-01)
<< Atgal