Teisės aktų naujienos

Nustatyta, kad ugdymo įstaigų patalpose, kuriose vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo, formaliojo profesinio mokymo programos ir aukštojo mokslo studijos, oro temperatūra šiltuoju metų laikotarpiu turi būti ne aukštesnė kaip 26 °C

Sveikatos apsaugos ministro įsakymai dėl Lietuvos higienos normų pakeitimo
(2019-11-06 Nr. V-1262, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17946, įsigalioja 2020-05-01)
(2019-11-06 Nr. V-1263, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17947, įsigalioja 2020-05-01)
(2019-11-06 Nr. V-1264, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17948, įsigalioja 2020-05-01)
(2019-11-06 Nr. V-1265, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17949, įsigalioja 2020-05-01)
(2019-11-06 Nr. V-1266, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17950, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kurie įsigalioja 2020-05-01, nustatyta, kad ugdymo įstaigų patalpose, kuriose vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo, formaliojo profesinio mokymo programos ir aukštojo mokslo studijos, oro temperatūra šiltuoju metų laikotarpiu turi būti ne aukštesnė kaip 26 °C.

Taip pat patikslinta, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose vaikai į lauką nevedami, kai oro temperatūra lauke viršija 30 °C.

TEISĖS AKTŲ NUOSTATOS

Pakeista higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“:

„31.1. ugdymo patalpose, išskyrus sporto salę ir choreografijos patalpą, oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 18 °C ir šaltuoju metų laikotarpiu ne aukštesnė kaip 22 °C, o šiltuoju metų laikotarpiu ne aukštesnė kaip 28 °C 26 °C;“


Pakeista higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“:

„51.1. mokymo klasėse, mokymo kabinetuose, aktų salėje oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 18 °C ir šaltuoju metų laikotarpiu ne aukštesnė kaip 22 °C, o šiltuoju metų laikotarpiu ne aukštesnė kaip 28 °C 26 °C;“.


Pakeista higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“:

„55.3. temperatūra šaltuoju metų laikotarpiu turi atitikti dydžius, nurodytus šios higienos normos 2 lentelėje, o šiltuoju metų laikotarpiu turi būti ne aukštesnė kaip 26 °C;“.

(85. Kasdien 2 kartus šviesiu paros metu vaikai turi būti išvedami į lauką. Vaikų veikla lauke neorganizuojama, kai oro sąlygos kelia riziką vaikų sveikatai: )
„85.4. oro temperatūra lauke 32 °C 30 °C;“.


Pakeista higienos norma HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“:

„49. Mokiniams skirtose įstaigos patalpose oro temperatūra šiltuoju metų laikotarpiu turi būti 18 – 28 °C ne aukštesnė kaip 26 °C.“


Pakeista higienos norma HN 129:2012 „Aukštoji mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“:

„26. Aukštosios mokyklos patalpose oro temperatūra šaltuoju metų laikotarpiu turi atitikti 2 lentelėje reglamentuotus dydžius, o šiltuoju metų laikotarpiu turi būti ne aukštesnė kaip 26 °C.“

_________________

Teisės aktai:

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. V-1262, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17946, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. V-1263, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17947, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. V-1264, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17948, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-326 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. V-1265, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17949, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-142 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 129:2012 „Aukštoji mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. V-1266, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17950, įsigalioja 2020-05-01)


<< Atgal