Teisės aktų naujienos

Pakeistas Pelno mokesčio įstatymo 30 straipsnio komentaras

PMĮ 30 straipsnis nustato mokestinio laikotarpio nuostolių perkėlimo tvarką

Dėl pelno mokesčio įstatymo 30 straipsnio komentaro pakeitimo ir papildymo
(2019-11-12 Nr. (32.42-31-1) RM-33191)
<< Atgal