Teisės aktų naujienos

Pakeistos Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos užpildymo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. VA-40 „Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-22 Nr. VA-87, TAR, 2019-11-22, kodas 2019-18655, įsigalioja 2019-11-23)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymu pakeistos Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės).

Svarbiausi pakeitimai:

– Taisyklės suderintos su Nekilnojamojo turo mokesčio įstatymo nuostatomis, pagal kurias neapmokestinamas ne bet koks nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), fizinio asmens naudojamas teikiant laidojimo paslaugas, bet tik tas NT (arba jo dalis), kuris yra kapinių teritorijoje;

– nustatyta, kad Lietuvos fiziniai asmenys deklaraciją KIT711 turi pateikti elektroniniu būdu, o užsienio valstybių fiziniai asmenys gali pateikti ir popierinę deklaraciją, siųsdami ją paštu.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Taisyklių 5.2 papunktis išdėstytas taip:

(5. Deklaracijas turi teikti mokesčių mokėtojai, kurie NTMĮ nustatyta tvarka privalo mokėti mokestį: )

„5.2. fiziniai asmenys deklaraciją turi teikti, jeigu per mokestinį laikotarpį turėjo nuosavybės teise priklausančio ar įsigyjamo NT, už kurį pagal NTMĮ nuostatas turėjo būti mokamas mokestis. Šioje deklaracijoje nedeklaruojamas mokestis už fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančius ar jų įsigyjamus gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės statinius ir inžinerinius statinius, esančius Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurių bendra vertė (susumavus NT vienetų mokestines vertes) viršija NTMĮ 7 straipsnio 1 dalies 6 punkte arba 7 punkte nustatytą ribą.“

DEKLARACIJOS UŽPILDYMAS

Taisyklių 14.14 papunktis išdėstytas taip:

„14.14. deklaracijos 13 laukelį turi užpildyti tik juridiniai asmenys ir jame nurodyti paskutinę mokestinio laikotarpio dieną nuosavybės teise turimo, įsigyjamo arba neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui iš fizinių asmenų perimto NT, kuris neapmokestinamas pagal NTMĮ 7 straipsnio 2 dalies nuostatas (bendros paskirties objektų, aplinkos ir priešgaisrinei apsaugai naudojamas NT, kapinių ir laidojimo paslaugoms naudojamas NT esantis kapinių teritorijoje, bei kitas NT, kuris pagal NTMĮ 7 straipsnio 2 dalies nuostatas neapmokestinamas), vertę“.

DEKLARACIJOS PATEIKIMAS

Taisyklių 22.3 papunktis išdėstytas taip:

„22.3. Lietuvos fiziniai asmenys deklaraciją turi pateikti elektroniniu būdu, o Lietuvos ir užsienio valstybių fiziniai asmenys deklaraciją turi pateikti elektroniniu būdu arba užpildytą popierinę deklaraciją atsiųsti paštu į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Deklaracijų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, Druskininkai.

Jeigu deklaraciją norima pateikti Deklaracijos pateikimo taisyklių 32.1 ir 32.2 papunkčiuose nurodytais būdais, ją galima atsispausdinti iš VMI prie FM interneto tinklalapio www.vmi.lt ir užpildyti.“

_________________

Teisės aktas:

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. VA-40 „Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-22 Nr. VA-87, TAR, 2019-11-22, kodas 2019-18655, įsigalioja 2019-11-23)


<< Atgal