Teisės aktų naujienos

Patvirtinta nauja Pelno nesiekiančių juridinių asmenų, priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų, dokumentų ir informacijos teikimo Juridinių asmenų registrui tvarkos aprašo redakcija

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2015 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 1K-254 „Dėl Viešųjų įstaigų, priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų, metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir kitos informacijos teikimo juridinių asmenų registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-09 Nr. 1K-377, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19895, įsigalioja 2019-12-11)
<< Atgal