Teisės aktų naujienos

Pakeistas LR darbo kodeksas

Nustatyta, kad tėvystės atostogos gali būti suteiktos bet kuriuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo, iki vaikui sukaks vieni metai

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 133 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-03 Nr. XIII-2595, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20027, įsigalioja 2020-01-01)
<< Atgal