Teisės aktų naujienos

Pakeistas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. V-1430, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20056, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu, kurio pagrindinės nuostatos įsigalioja 2020-01-01, pakeistas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas.

Svarbiausi Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo pakeitimai:

– Aprašas papildytas nuoroda į Sveikatos apsaugos ministerijos interneto puslapį, kuriame pateikti valgiaraščiai ir technologinės kortelės ugdymo bei gydymo įstaigoms (Aprašo 49.1 papunktis);

– Aprašas suderintas su Maisto įstatymo nuostata, pagal kurią nuo 2019-12-14 vaikų maitinimo valgiaraščių nebereikia derinti su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba (Aprašo 50 punktas);

– nustatyta, kad nuo 2020-05-01 miltai ir kruopos turi atitikti kokybės reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 52 „Dėl Privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų kokybės reikalavimų (Aprašo 4 priedas);

– nustatyta, kad nuo 2020-05-01 jogurtuose ir varškės gaminiuose su vaisiais ar uogomis gali būti iki 10 g/100g (ml) cukrų (iš jų 0 pridėtinių cukrų), Aprašo 6 priedas;

– atsisakyta reikalavimo, kad vaikų maitinimui būtų tiekiami tik aukščiausios rūšies mėsos gaminiai (Aprašo 6 priedas);

– sumažintas ankštinių, ankštinių daržovių ir jų patiekalų pateikimo dažnumas iki 2 kartų per savaitę (Aprašo 7 priedas).

Šie ir kiti pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje:

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Čia pateikiame tik svarbiausius pakeitimus. Redakcinio pobūdžio pakeitimų nežymėjome ir nepateikiame.

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 25.1 papunktis išdėstytas taip:

(25. Mokyklos, išskyrus lauko darželius, ir vaikų socialinės globos namų valgykloje ar kitoje patalpoje, kurioje maitinami vaikai, matomoje vietoje turi būti skelbiama: )

„25.1. valgiaraščiai (nurodant visus faktiškai patiekiamus maisto produktus, patiekalus, gėrimus ir užkandžius), išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose įstaigose, kuriose valgiaraščiai skelbiami vaikų priėmimo-nusirengimo patalpoje;“.

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS

Pakeistas Aprašo 30.3.3 papunktis, o  30.3.4 papunktis pripažintas netekusiu galios:

(30. Vaikų iki 1 metų amžiaus maitinimo organizavimas:

30.3. motinos pienas turi būti atnešamas šviežias ar sušaldytas vieno maitinimo porcijomis maistui laikyti skirtuose švariuose induose: )

„30.3.3. atvėsintas ar sušaldytas motinos pienas grupės virtuvėlėje atšildomas šilto vandens vonelėje arba kūdikių maisto šildytuve iki 37 oC temperatūros atvėsintas šaldytuve motinos pienas šildomas kambario temperatūroje, o sušaldytas motinos pienas pirma atšildomas šaldytuve (kol pasiekia +4 – +5 oC temperatūrą), vėliau kambario temperatūroje. Draudžiama motinos pieną šildyti mikrobangų krosnelėje ar verdančio vandens vonelėje. Atšildytą motinos pieną pakartotinai sušaldyti draudžiama;“.

30.3.4. virtuvėlėje esantis pieno šildytuvų kiekis turi užtikrinti motinos pienu maitinamų vaikų maitinimą pagal valgiaraščius;

Aprašo 31.4 papunktis išdėstytas taip:

(31. Vaikų iki 1 m. amžiaus maitinimo reikalavimai: )

„31.4. 8‒9 mėn. amžiaus vaikams turi būti tiekiamas motinos pienas, jo nesant, – mišinys; dviejų‒trijų daržovių (bulvių, cukinijų, moliūgų, morkų, ropių, burokėlių, brokolių, žiedinių kopūstų, kopūstų, šparaginių pupelių, špinatų, žirnių ar avinžirnių) trintos košės; smulkintų vienos ar kelių rūšių kruopų (grikių, ryžių, avižų, miežių, kukurūzų, kviečių) košės. Košės gardinamos prieskoninėmis žolelėmis (petražolėmis, krapais), sviestu ar šalto spaudimo aliejumi. Tiekiama mėsa, nurodyta Tvarkos aprašo 31.3 papunktyje, smulkintas kiaušinio trynys. Atskiro maitinimo metu tiekiami trinti ar smulkinti vaisiai (obuoliai, slyvos, vyšnios, persikai, abrikosai) ar uogos. Prie tiršto maisto tiekiamas geriamasis vanduo;“.

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOSE, VYKDANČIOSE BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS

Įsigalioja 2020-05-01
Aprašo 33 punktas išdėstytas taip:

„33. Kasdien privaloma organizuoti pietus, kurių metu turi būti sudarytos sąlygos vaikams pavalgyti šilto maisto. Pietūs organizuojami ne anksčiau kaip po 2,5 val. ir ne vėliau kaip praėjus 4 val. nuo pamokų pradžios. Vaikų aptarnavimui pietų metu pagerinti rekomenduojama pailginti pertraukas arba pertraukas organizuoti skirtingu metu skirtingoms klasėms. Vaikai, gyvenantys mokyklų bendrabučiuose, turi būti maitinami ne rečiau kaip kas 3,5–4 val.

Įsigalioja 2020-05-01
Aprašo 37.2 papunktis išdėstytas taip:

(37. Mokykloje, be pietų, taip pat gali būti: )

„37.2. šalti užkandžiai (raštišku vaikų atstovų pagal įstatymą pritarimu (kiekvienų mokslo metų pirmą mėnesį).“

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE

Aprašo 44.5 papunktis pripažintas netekusiu galios:

(44. Vaikų iki 1 metų amžiaus maitinimo organizavimas: )

44.5. kiti kūdikių specialios paskirties maisto produktai turi būti laikomi ir ruošiami gamintojo nurodytomis sąlygomis ir patiekiami vaikams pagal valgiaraščius.

VAIKŲ MAITINIMO VALGIARAŠČIŲ SUDARYMO REIKALAVIMAI

Aprašo 49.1 papunktis išdėstytas taip:

(49. Vaikų nuo 1 iki 18 metų amžiaus maitinimo valgiaraščiai sudaromi (pasirinktinai): )

„49.1. pagal patiekalų receptūrų pavyzdžius, pateiktus interneto svetainėje adresu http://www.smlpc.lt/lt/mityba_ir_fizinis_aktyvumas/rekomenduojami_perspektyviniai_valgiarasciai arba  http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/mityba-ir-fizinis-aktyvumas-2/valgiarasciai-ir-technologines-korteles-ugdymo-bei-gydymo-istaigoms;“.

Įsigalioja 2019-12-14
Nebereikia derinti valgiaraščių
Aprašo 50 punktas išdėstytas taip:

50. Valgiaraščiai  derinami  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos  2015  m. birželio 22 d. direktoriaus įsakyme Nr. B1-610 „Dėl Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos namų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.
50. Valgiaraščių tituliniame lape turi būti nurodytas mokyklos, poilsio stovyklos ar socialinės globos namų, kuriuose organizuojamas maitinimas, pavadinimas, adresas, darbo laikas, maitinamų vaikų amžius. Visi valgiaraščio lapai turi būti sunumeruoti (išskyrus titulinį) ir patvirtinti vadovo parašu ir spaudu, jei jį turi. Valgiaraščiuose turi būti nurodytos savaitės ir savaitės dienos, darbo laikas, kiekvieno vaikų maitinimo laikas. Valgiaraštis turi būti aiškus (nurodytos tikslios patiekalų ar maisto produktų išeigos, be braukymų ar taisymų).

_________________

Vaikų maitinimo organizavimo
tvarkos aprašo
4 priedas

VAIKAMS MAITINTI TIEKIAMŲ MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI

Įsigalioja 2020-05-01
Aprašo 4 priedas papildytas nauju 12 punktu:

12. Miltai ir kruopos turi atitikti kokybės reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 52 „Dėl Privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų kokybės reikalavimų.

_________________

Vaikų maitinimo organizavimo
tvarkos aprašo
5 priedas

LEIDŽIAMAS CUKRŲ, DRUSKOS IR PRIVALOMAS SKAIDULINIŲ MEDŽIAGŲ KIEKIS VAIKAMS MAITINTI TIEKIAMUOSE MAISTO PRODUKTUOSE IR PATIEKALUOSE

Įsigalioja 2020-05-01
Aprašo 5 priedas papildytas nauju 3.1.1 papunkčiu:

(3. Pieno gaminiai
3.1. Jogurtai, varškės gaminiai)
3.1.1. Jogurtai ir varškės gaminiai su vaisiais ar uogomis; 10 (iš jų 0 pridėtinių cukrų); ; –

Aprašo 5 priedo 5 punktas išdėstytas taip:

„5. Trinti, džiovinti vaisiai ar uogos ar jų gaminiai; 0 (pridėtinių cukrų) ; ; –“

Aprašo 5 priedo 6 punktas išdėstytas taip:

„6. Maitinimo paslaugos teikėjo pagaminti patiekalai, išskyrus desertus; 5 (pridėtinių cukrų) ; 1; –“

_________________

Vaikų maitinimo organizavimo
tvarkos aprašo
6 priedas

MAISTO PRODUKTŲ IR PATIEKALŲ VAIKAMS MAITINTI PATIEKIMAS

Aprašo 6 priedas išdėstytas nauja redakcija. Pateikiame tik svarbiausius 6 priedo pakeitimus. Redakcinio pobūdžio pakeitimų nežymėjome ir nepateikiame.

3. Bulvės
3.1. Jei bulvių patiekalai tiekiami su padažais, jie turi būti neriebūs (nesaldinto jogurto, pomidorų ir pan.) neriebesni nei 30 proc.

5. Mėsa ir mėsos gaminiai
5.1. Pirmenybė teikiama šviežiai, atvėsintai mėsai: paukštienai, triušienai, veršienai, jautienai, kiaulienai, avienai.
5.2. Tiekiama liesa mėsa.
5.3. Paukštiena patiekalų gamybai naudojama be odos.
5.4. Mėsos gaminiai tiekiami tik aukščiausios rūšies.

5.5. Rūkyti mėsos gaminiai tiekiami ne jaunesniems kaip 3 metų amžiaus vaikams.
5.4. Šaltai, karštai, mažai rūkyti mėsos gaminiai ir mėsos gaminiai, kurių gamyboje buvo naudojamos rūkymo kvapiosios medžiagos, tiekiami ne jaunesniems kaip 3 metų amžiaus vaikams.

5.5. Mėsa patiekiama taip, kad galėtų sukramtyti.

8. Pienas ir pieno produktai
8.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikams rekomenduojama (jei gydytojas nerekomendavo kitaip) patiekti ne mažiau kaip 200 ml pasterizuoto pieno arba atitinkamą pagal kalcio kiekį pieno produktų kiekį per dieną.
8.2. Vartoti tiekiamas ne didesnio nei 2,5 proc. riebumo pasterizuotas pienas.
8.3. Rauginti pieno produktai tiekiami po rauginimo termiškai neapdoroti.
8.4. Varškė tiekiama šviežia arba patiekaluose.

13. Gėrimai
13.1. Pirmenybė teikiama geriamajam vandeniui.
13.2. Su patiekalais sultys ir gėrimai, kuriuose yra pridėtinių cukrų, netiekiami.

14. Saldumynai Desertai
14.1. Viso grūdo ar iš dalies viso grūdo pyragai, bandelės.
14.2. Daržovių, vaisių, pieno produktų pagrindu pagaminti desertai pudingai, kokteiliai, pyragai ir pan.

_________________

Vaikų maitinimo organizavimo
tvarkos aprašo
7 priedas

VAIKAMS MAITINTI TIEKIAMŲ MAISTO PRODUKTŲ IR PATIEKALŲ DAŽNUMAS1

Aprašo 7 priedo 8 punktas išdėstytas taip:

„8. Ankštiniai, ankštinės daržovės ir jų patiekalai; Ne mažiau kaip 3 kartus/sav. 2 kartus/sav.; Ne mažiau kaip 3 kartus/sav. 2 kartus/sav.; Ne mažiau kaip 1 kartas/sav.“

Aprašo 7 priedo 1 išnaša išdėstyta taip:

1 Sudarant specializuoto sporto ugdymo mokyklų ir vaikų iki 1 metų amžiaus valgiaraščius maisto produktų ir patiekalų patiekimo dažnumo reikalavimai netaikomi. Sudarant pritaikyto maitinimo valgiaraščius maisto produktų ir patiekalų patiekimo dažnumo reikalavimai taikomi, jei neprieštarauja gydytojo raštiškiems nurodymams, pateiktiems Formoje Nr. E027-1. Gyvūninių maisto produktų ir patiekalų patiekimo dažnumo reikalavimai netaikomi sudarant vegetarinio maitinimo valgiaraščius.“

_________________

Vaikų maitinimo organizavimo
tvarkos aprašo
8 priedas

VALGIARAŠČIO FORMOS PAVYZDYS

Aprašas papildytas nauju 8 priedu, kuris įsigalioja 2019-12-14. Šio priedo nepateikiame, žr. pačiame teisės akte.

_________________

Teisės aktas:

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. V-1430, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20056, įsigalioja 2020-01-01)


<< Atgal