Teisės aktų naujienos

Nauja Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklė

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo
(2019-12-18 Nr. V-1511, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20414, įsigalioja 2020-01-01)
<< Atgal